Europe Agency

Fehmi Agani, Prishtinë

Website

+37744701456

08:00 - 18:00

Europe Agency

Europe Agency është një agjensi ndërkombëtare punësimi me një aktivitet rekrutimi lider në rajon e më gjërë.

Shërbimet tona të rekrutimit dhe konsulencës, kanë bërë të mundur që të renditemi në TOP listë ndër agjencitë rajonale të rekrutimit. madje duke patur dhe eksluzivitet në fusha dhe përfaqësues të ndryshëm për tregun e punës vendas dhe atë rajonal.

“Europe Agency” vjen në tregun vendas dhe atë rajonal më objektiva dhe plan të qartë rekrutimi me qëllim ,përmbushjen e kërkësave të çdo punëdhënësi apo institucioni arsimor në fusha të ndryshme në shërbimin e punësimit, edukimit dhe konsulencës.

Që prej vitit 2005, “Europe Agency” është e liçensuar nga Qëndra Kombëtare e Regjistrimit (QKR) me adresë Rruga “Bardhok Biba”, Qëndra e Biznesit “17 Nëntori”, Kati 2-të, Zyra Nr.5 si dhe nga Qendra Kombëtare e Liçencimit (QKL) si Agjenci Ndërkombëtare Punësimi.

”Europe Agency” që prej Janarit të vitit 2007 është anëtarësuar si “Member of Open Abroad” pjesë e Premier Study Abroad Agent Network ku është vlerësuar dhe me ‘Certificate of Excellence”.
Prej korrikut të vitit 2013, “Europe Agency” është një bashkëpunim të frytshëm me Ministrinë e Punës dhe Mirëqënies Sociale duke ardhur në shërbim të komunitetit dhe të punëkërkuesve shqiptarë në rajon.

www.europeagency.al

 

ÇMIME TË FITUARA

Yllin e Artë për Shërbimet Ndërkombëtare të Rekrutimit nga Open Abroad, me seli në Washington DC, USA.
Shërbimet më të mira të rekrutimit për vitin 2013 nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Shqipëri.
Çertifikatë Ekselence në Shërbimet më të mira të rekrutimit nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit , Tiranë, Maj 2015
Agjencia Ndërkombëtare e Rekrutimit më e mirë e vitit 2015 “Best International Recruiter” nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Shqipëri.
Agjencia Ndërkombëtare e Rekrutimit më e mirë e vitit 2015 “Best International Recruiter” nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Shqipëri.
Europe Agency ka për mision të qënurit pranë klientëve dhe partnerëve vendas dhe ndërkombëtarë, duke kuptuar realitetet e tregut Shqiptar të punës dhe atij të huaj, ofrimin e shërbimeve më të mira të konsulencës dhe burimeve njerëzore konform ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi dhe me korrektësinë maksimale.

Kontakti:

Adresa: Fehmi Agani, K5H6, Nr.14
Tel: +37744701456 ; +35545601004
Email: [email protected]
Web: www.europeagency.al

E shpallur ne Agjensi Punësimi dhe Shërbime Profesionale