Qendra Didaktika

Bardhosh - Prishtinë

A

+37744166989

10:00-16:00

Qendra Edukativo Arsimore Didaktika ofron këto Kurse :

  1. Gjuhë Angleze
  2. Gjuhë Gjermane
  3. Matematikë
  4. Fizikë
  5. Kimi

Kurset Organizohen dhe udhëhiqen nga mësimdhënës profesional dhe me përvoj pune.

https://www.facebook.com/Qendra-Didaktika-Bardhosh-1689293211309692/

Vizituar 6311 herë, 2 Vizita sot