Mega Medium

Perandori Dioklecian, Prishtinë

Website

+37744174227

Mega Medium

Mega Medium është kompania e vetme në Kosovë
që ofron shërbimin më të ri të reklamimit
në hapësirë të hapur me anë të LED monitorëve digjital.
Ky është një sistem unik reklamimi në Kosovë dhe Regjion.

http://www.megamedium-ks.com/

E shpallur ne Portale & Media