Evente

01 Nën

Pristina, Kosovo 

01/11/2016

20:00 Deri 22:00

23 Tet

Prizren, Kosovo 

23/10/2016 Deri 27/10/2016

10:00 Deri 15:00

20 Tet

Grand Hotel, Pristina, 10 000 Kosovo 

20/10/2016 Deri 21/10/2016

21:00 Deri 00:01

20 Tet

Luan Haradinaj p.n, Pristina, 10000 Kosovo 

20/10/2016 Deri 22/10/2016

10:00 Deri 18:00

18 Tet

Pallati i Rinise dhe Sportit, lokali 111, Pristina, 10000 Kosovo 

18/10/2016

21:00 Deri 23:00

17 Tet

Prishtine, Pristina, 10000 Kosovo 

17/10/2016 Deri 19/10/2016

08:00 Deri 00:00

31 Tet

Gjilan, Kosovo 

31/10/2016

16:00 Deri 19:00

10 Gus

ALBATONI, Gjilan, 60000 Kosovo 

10/08/2016

12:00 Deri 22:00

10 Gus

Rr "Marin Barleti", Prizren, 20000 Kosovo 

10/08/2016 Deri 11/08/2016

21:00 Deri 02:00

10 Gus

Prizren, 20000 Kosovo 

10/08/2016 Deri 11/08/2016

23:00 Deri 05:00

27 Gus

Pristina, Kosovo 

27/08/2016 Deri 28/08/2016

21:00 Deri 04:00

10 Sht

Pristina, Kosovo 

10/09/2016 Deri 11/09/2016

21:00 Deri 16:00

15 Tet

Gjakova, Kosovo 

15/10/2016 Deri 16/10/2016

21:00 Deri 00:00

06 Gus

Vatrat Shqiptare, Prizren, 20000 Kosovo 

06/08/2016 Deri 07/08/2016

16:00 Deri 22:00

24 Gus

Gjilan, Kosovo 

24/08/2016

02:00 Deri 23:59

25 Kor

ALBATONI, Gjilan, 60000 Kosovo 

25/07/2016

19:00 Deri 20:30

01 Gus

Prizren, Kosovo 

01/08/2016

19:00 Deri 23:59

09 Sht

Prizren, Kosovo 

09/09/2016 Deri 12/09/2016

09:00 Deri 17:00

23 Kor

Prizren, Kosovo 

23/07/2016 Deri 24/07/2016

10:30 Deri 17:30

23 Kor

Rr "Marin Barleti", Prizren, 20000 Kosovo 

23/07/2016 Deri 24/07/2016

21:00 Deri 02:00

05 Gus

Prizren, Kosovo 

05/08/2016 Deri 13/08/2016

18:00 Deri 21:00

08 Gus

Prizren, Kosovo 

08/08/2016 Deri 12/08/2016

22:00 Deri 12:00

26 Kor

Rr. Imzot Nike Prela, Ulpiana, Pristina, 10000 Kosovo 

26/07/2016 Deri 27/07/2016

10:00 Deri 17:00

29 Kor

Mitrovica, Kosovo 

29/07/2016 Deri 31/07/2016

21:00 Deri 02:00

14 Gus
06 Gus

adem jashari, Lipjan, 10000 Kosovo 

06/08/2016

01:00 Deri 23:59

02 Sht

Rahovec-Prizren, Rahovec, Kosovo 

02/09/2016 Deri 04/09/2016

09:00 Deri 18:00

19 Gus

str. UCK, E1, Floor2, No.2a,, Pristina, 10000 Kosovo 

19/08/2016 Deri 21/08/2016

18:00 Deri 06:00

15 Gus

Pejë, Kosovo 

15/08/2016 Deri 21/08/2016

19:00 Deri 14:00